Dobrodošli! (Welcome!)

Odlučila sam staviti i ovaj blog u funkciju, iz poštovanja prema svim posjetiteljima koji ne mogu ostavljati komentare na matičnom blogu . Nadam se da ću imati dovoljno vremena za dvostruko uređivanje.

I decided to put this blog to function, out of respect to all the visitors who can not leave comments on the blog home. I hope to have enough time for double editing.utorak, 14. svibnja 2013.

U predahu od velikih projekata - A break from big projects

Dakle, moji dragi prijatelji, dok ne smislim nešto "spektakularno", jedan brzinski post sa dvije nove čestitke.

So, my dear friends, until I figure something "spectacular", one speed post with two new cards.

Za bebu Davida povodom krštenja. 

 For baby David (christening)

Moj prvi pokušaj koverte za novčani dar.

My first attempt of the money envelope.


Uživajte!

 Enjoy!


 

subota, 11. svibnja 2013.

Motiv paške čipke -Pag lace motive

Sretna sam što imam prijatelje koji me inspiriraju. Tako je i ovaj rad inspiriran prekrasnim papirnatim miljeićima, tabletićima, heklancima..., kako god ih zovete, koje je tako prekrasno osmislila moja FB prijateljica Quilling Ada.  Njoj sam prvoj pokazala ovaj uradak i dobila pohvale.

I am so lucky to have friends who inspire me. This work was inspired by the beautiful paper crochet, which is so beautifully designed by my FB friend Quilling Ada. I first showed her this work and received praise.

Dakle, nakon što sam vidjela te prekrasne radove, naravno da sam se pitala mogu li i ja tako nešto, a da ipak  budem "originalna"? Prvo što mi je palo na pamet bila je naša originalna, tradicionalna paška čipka. Za sve moje vjerne posjetitelja izvan Hrvatske malo objašnjenje:

Paška čipka je jedinstveni ručni rad vrijednih i vještih ruku žena iz grada Paga. Smatra se da je korijen paške čipke u Mikeni, a u gradu Pagu se počela izrađivati potkraj 15.st. za potrebe crkvenog ruha. Proizašla je iz Benediktinskog samostana svete Margarite gdje je radila škola šivanja paške čipke. Ministarstvo kulture RH je proglasilo kulturnim dobrom kolekciju koju časne sestre ovog samostana čuvaju i sakupljaju više od 150 godina.

Paška čipka izvorni  je hrvatski proizvod te se tijekom godina pokazalo da uporabna vrijednost paške čipke prerasla u kulturno dobro , nematerijalnu baštinu te izraziti suvenir otoka Paga pa i Hrvatske te je jedan od najpoželjnijih hrvatskih suvenira prikladan kao poklon i osobna uspomena.
Ovo "bijelo zlato" kako ga zovu sve više postaje predmet koji se ističe svojom umjetničkom vrijednosti i izgledom te nije neuobičajeno da se vidi uokvirenu na zidu poput neke slike. 

So, when I saw these beautiful works, of course I asked myself can I do something like that and still be "original"? The first thing that came to my mind was our original, traditional lace. For all my loyal visitors outside the Croatia here's a little explanation:
Pag lace is unique handmade from precious womans from the town of Pag on the island of Pag . It is believed that the root of the Pag lace in Mycenae, and in the town of Pag began to make at the end of the 15th century for church vestments. Came from the Benedictine monastery of St. Margaret. The Ministry of Culture has declared cultural heritage collection that the nuns of the monastery kept and collected more than 150 years.
Pag lace is an original Croatian product, and over the years has shown that the use value of Pag lace morphed into a cultural heritage, intangible heritage and a special souvenir of the island of Pag, Croatia, and is one of the most Croatian souvenirs suitable as gifts and personal memories.
This "white gold" as it is called, is increasingly becoming the subject of which is distinguished by its artistic value and appearance, and it is not uncommon to see it framed on the wall like a picture. 

Dakle, nakon donešene odluke, krenula sam u potragu za slikama sa motivima paške čipke.  Internet je krasna stvar za pronalazak slika pa sam tako odabrala jednu koja će  postati quilling čipka.  Na sljedećoj slici je originalni motiv paške čipke.
So, after I made ​​the decision, I went in search of pictures. Internet is a wonderful thing to find a picture so I chose the one that will become quilling lace. The following illustration is the original motive of Pag lace.


Slijedi moj pokušaj prenošenja motiva.
The following is my attempt to transfer a motives.

 A ovo je samo prikaz najsitnijih dijelova.
And this is display of the smallest parts.

Dakle, što mislite? 
So, what do you think?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...