Dobrodošli! (Welcome!)

Odlučila sam staviti i ovaj blog u funkciju, iz poštovanja prema svim posjetiteljima koji ne mogu ostavljati komentare na matičnom blogu . Nadam se da ću imati dovoljno vremena za dvostruko uređivanje.

I decided to put this blog to function, out of respect to all the visitors who can not leave comments on the blog home. I hope to have enough time for double editing.subota, 27. travnja 2013.

Za nekog posebnog... For someone special ...

Kada sam započinjala ovaj rad to je imalo točno određenu svrhu. Bio je namijenjen dragoj i specijalnoj osobi u mojem životu i zato sam željela da bude poseban i drugačiji. Većina korištenih oblika nisu klasični quilling. Listići i latice izgledaju više kao grafički quilling, iako su trakice papira namatane na štapiće različitog promjera, a nisu ljepljene kao samostalne trake.
Na kraju, iako je sve zajedno ispalo dosta dobro, mislim da osoba kojoj je slika bila prvobitno namijenjena, zaslužuje nešto "specijalnije" i originalnije.
Dakle, ova slika će trenutno naći mjesto na zidu u mojoj radnoj sobi, do neke povoljne prilike za "udomljavanje", a ja krećem u novu avanturu kreiranja.

When I start this work it had a specific purpose. It was intended for a dear and special person in my life, so I wanted it to be special and different. Most used forms are not classic quilling. Leaves and petals look more like graphic quilling, although the strips of paper are rolled with sticks of different diameters, and are not glued as a stand-alone strips.

Finally, although all together turned out quite well, I think that the person for whom the image was originally intended, it deserves a  more "special" and original.

So, this image will currently find a place on the wall in my hobby room and wait for an opportunity to be "adopt" , and I moving into a new adventure of creation.
utorak, 16. travnja 2013.

Grafički quilling: slovo L - Graphic quilling: letter L

Ovaj sam font pronašla među ponuđenim na računalu i zove se Parchment font. Izgledao je baš elegantno i izazovno za izradu inicijala, za prijateljicu moje kćeri.
Dakle, samo okomito ljepljene trakice, bez dodatnih ukrasa i jednostavno crno-bijelo.

 I found this type of font among the listed fonts on my computer and is called Parchment font. It looked very elegant and challenging to create an initial, for a friend of my daughter.

Thus, vertically glued strips, without additional decorations and simple black and white
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...