Dobrodošli! (Welcome!)

Odlučila sam staviti i ovaj blog u funkciju, iz poštovanja prema svim posjetiteljima koji ne mogu ostavljati komentare na matičnom blogu . Nadam se da ću imati dovoljno vremena za dvostruko uređivanje.

I decided to put this blog to function, out of respect to all the visitors who can not leave comments on the blog home. I hope to have enough time for double editing.srijeda, 14. svibnja 2014.

Čestitka za Ariana - Greeting card for Arian

Uskoro će krštenje mojeg malog nećaka Ariana.
Tom prigodom napravila sam elegantnu čestitku prema ideji Krasimire Radeve i s njezinim dopuštenjem. Hvala joj na tome. Naime, čim sam vidjela njen rad svidjela mi se ideja prozračnosti i čipkastog uzorka pa sam joj uputila molbu za korištenjem ideje. Naravno, u većini slučajeva, prijatelji quilleri pozitivno odgovore na ljubazan zahtjev, a za uzvrat dobiju javno priznanje za inspiraciju. Barem bi tako trebalo biti.

Kao što vidite, čestitka je "višeslojna" s ukomponiranom koverticom za novčeke. U unutrašnjosti "korica" s lijeve strane planiram napisati posvetu i to je to. Naravno, napunit ću kovertu.

Soon there will be christening of my little nephew Arian.
On this occasion I made an elegant greeting card by the idea of Krasimira Radeva and with her ​​permission. Thank her for that. In fact, as soon as I saw her work I liked the idea of airiness and lace pattern so I sent her a request for using the idea. Of course, in most cases,  quiller friends respond positively to the kindly request  and, in return , receive public recognition for inspiration. At least it should be so.

As you can see, the card is a "multi-layered" with inserted small envelope for money. Inside the "sheath" on the left I plan to write a dedication, and that's it. Of course, I will fill the envelope. 


nedjelja, 11. svibnja 2014.

Čestitke za krštenje - Cards for Christening


Ne trebam puno objašnjavati... Prigodne čestitke za djevojčice i dječake povodom krštenja. 

I do not need much to explain ... Greetings for girls and boys on the occasion of christening.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...